Tin mới

Trong các cảm biến phát hiện độ tương phản, mức độ sáng được đặt tới ngưỡng và so sánh với độ sáng của bề mặt vật liệu quét. Ứng dụng…
Công nghệ- Cảm biến quang thế hệ tiếp theo được xem như là một tuổi mới của dòng cảm biến quang thông minh. (PNG//smart sensor) - Mạng kết nối thông…
- Dung lượng chương trình đến 10 mẫu, mỗi mẫu 10 bước- Dùng chức năng liên kết, lên đến 100 bước điều khiển ở ngõ ra
Cảm biến đo khoảng cách hiệu suất cao với kiểu dáng nhỏ gọn, xác định chính xác khoảng cách giữa cảm biến và vật thể trên cơ sở đo thời…
Bộ đếm được sử dụng để phát hiện các xung nhanh hơn chu kỳ của bộ điều khiển, tức là các tín hiệu đó bộ điều khiển sẽ không thể…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1