Tháng 9/2017

- Dung lượng chương trình đến 10 mẫu, mỗi mẫu 10 bước- Dùng chức năng liên kết, lên đến 100 bước điều khiển ở ngõ ra
Một số tính năng mới được thêm vào như:- IO-Link,- 2 ngõ ra chuyển mạch độc lập nhau- Không có điểm mù- Phạm vi đo tăng gần gấp đôi so…
CUBE67 DIGA (Diagnostic Gateway)Cube67 DIGA (Diagnostic Gateway) chỉ cần Plug and Play là có thể trực tiếp truy cập dữ liệu hệ thống thông qua ethernet
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1