Tháng 9/2016

Đồng hồ đo ORP * Lắp mặt tủ: - AER-101-ORP có kích thước 48 x 96 mm.- Phạm vi đo: -2000 đến 2000 mV- Nguồn cấp 220VAC (standard) hoặc 24V…
Loại lắp mặt tủ ▪ AER-102-PH▪ Kích thước 48 x 96 mm. Chống bụi, chống nước (IP66) ở phía trước mặt tủ.▪ Dãy đo: ▪ pH: 0.00 -> 14.00 pH▪…
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal