Tháng 11/2016

* Đo trong môi trường có độ dẫn điện cao: -Loại lắp mặt tủ:AER-102-ECHKích thước: 48 x 96 mmNgõ vào 2 điểm đo: độ dẫn điện và nhiệt độTối đa…
Đồng hồ đo độ dẫn điện của nước ECM (Electrical Conductivity Medium)* Đo trong môi trường có độ dẫn điện trung bình: - Loại lắp mặt tủ: AER-102-ECM + Kích thước:…
*  Đo trong môi trường có độ dẫn điện rất thấp: có 2 loại:- Loại lắp mặt tủ:  + AER-102-ECL + 48 x 96 mm + Chống thấm nước, chống bụi trước…
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal