Tháng 07/2017

Bộ cảm biến Fork được thiết kế để phát hiện nhãn có hay không trong quá trình đóng gói
Dung lượng chương trình đến 16 mẫu, mỗi mẫu 16 bước
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal