Tháng 07/2017

Bộ cảm biến Fork được thiết kế để phát hiện nhãn có hay không trong quá trình đóng gói
Dung lượng chương trình đến 16 mẫu, mỗi mẫu 16 bước
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1