Cổng profibus

PROFIBUS

- Từ cổng RS-232 giao tiếp qua cổng PROFIBUS DP
- Cấp độ bảo vệ IP65
- Nguồn cung cấp 5VDC thông qua cổng gateway

Profibus Comm

Các cổng profibus cho phép kết nối với các cảm biến và máy quét mã code một cách dễ dàng thông qua PROFIBUS DP.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1