SẢN PHẨM

Các máy ảnh thông minh weCube được dựa trên công nghệ wenglor Multi Core và kết hợp các chức năng của máy quét và các cảm biến đầu dò. Do đó, sản phẩm này cho phép chụp lại dạng mã 1D và các loại mã 2D khác nhau. Lấy nét tự động, khu vực trọng tâm và theo dõi đảm bảo đáng tin cậy và ổn định.

Các hệ thống VisionSystem+ của wenglor chuyên được sử dụng như một hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt cho các ứng dụng phức tạp. Một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một bộ điều khiển IntelligencePro, một hoặc một…
Bộ nhận dạng ký tự OCR (Optical Character Recognition) của wenglor đọc dữ liệu nhanh và đáng tin cậy, các ký tự và chữ trong một hộp rất nhỏ. Chúng giải mã tất cả các ký tự chữ cái và…
B50M001 là Smart camera weQube của Wenglor, có nhiều chức năng: • Xử lý hình ảnh• MultiCore technology• Có khả năng nhận dạng ký tự bằng quang học (OCR) • Đọc mã 1D, 2D - Chức năng Auto focus – cho…
2
9
7

           

           hilscher1

1
4

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal