SẢN PHẨM

Các máy ảnh thông minh weCube cho phép chụp lại các dạng mã 1D và 2D khác nhau. Lấy nét tự động khu vực trọng tâm và theo dõi đảm bảo đáng tin cậy và ổn định.

Các hệ thống VisionSystem+ của wenglor chuyên được sử dụng như một hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt cho các ứng dụng phức tạp. Một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một bộ điều khiển IntelligencePro, một hoặc một…
Bộ nhận dạng ký tự OCR (Optical Character Recognition) của wenglor đọc dữ liệu nhanh và đáng tin cậy, các ký tự và chữ trong một hộp rất nhỏ. Chúng giải mã tất cả các ký tự chữ cái và…
B50M001 là Smart camera weQube của Wenglor, có nhiều chức năng: • Xử lý hình ảnh• MultiCore technology• Có khả năng nhận dạng ký tự bằng quang học (OCR) • Đọc mã 1D, 2D - Chức năng Auto focus – cho…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1