SẢN PHẨM

Cảm biến quang của Wenglor là một sản phẩm đồng hành cùng với bạn. Sự đa dạng và sáng tạo trong từng sản phẩm nhằm đáp ứng các giải pháp cho các ứng dụng tự động hóa phức tạp. Cảm biến quang của Wenglor có thể phát hiện và đếm vật thể mà không cần tiếp xúc, đo khoảng cách với độ chính xác cao và xác định màu sắc, độ sáng hay phát quang.


 

Cảm biến cho hệ thống băng tải con lăn
Cảm biến nhiệt độ OptoTemp đo không tiếp xúc
2
9
7

           

           hilscher1

1
4

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal