SẢN PHẨM

Cảm biến quang của Wenglor có thể phát hiện và đếm vật thể mà không cần tiếp xúc, đo khoảng cách với độ chính xác cao và xác định màu sắc, độ sáng hay phát quang.


 

Trong các cảm biến phát hiện độ tương phản, mức độ sáng được đặt tới ngưỡng và so sánh với độ sáng của bề mặt vật liệu quét. Ứng dụng để phát hiện: - Vết rạch. - Các bộ phận…
Một số tính năng mới được thêm vào như:- IO-Link,- 2 ngõ ra chuyển mạch độc lập nhau- Không có điểm mù- Phạm vi đo tăng gần gấp đôi so với thệ hệ trước và có sự đổi mới.
Cảm biến cho hệ thống băng tải con lăn
Cảm biến nhiệt độ OptoTemp đo không tiếp xúc
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1