SẢN PHẨM

Các phụ kiện để kết nối các sản phẩm Wenglor cũng như tích hợp chúng vào các hệ thống tự động hóa.

Thường là phụ kiện cho các cảm biến phản xạ quang
- Dễ dàng vận hành thông qua menu điều khiển trên màn hình LCD- Xử lý tốc độ cao của 2 tín hiệu áp (lựa chọn Tốt/Xấu)- Đo độ dày, sự khác biệt, chiều cao, mất cân bằng và lưu…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1