SẢN PHẨM

Các cảm biến 2D và 3D của các công ty con wenglor MEL GmbH được thiết kế để phát hiện vật thể hai và ba chiều. 

Bộ điều khiển - Thiết kế nhỏ gọn- Cấu hình bằng phần mềm để đánh giá hình ảnh dựa trên dữ liệu từ cảm biến tiết diện 2D / 3D.- Bộ điều khiển được cài đặt phần mềm Univision Profile-…
weCAT3D - Nhỏ gọn, được thiết kế có trọng lượng nhẹ - thậm chí phù hợp cho các ứng dụng robot- Độ phân giải chính xác trong phạm vi chiều rộng X (> 1200 điểm đo)- Lên đến 3,6 triệu…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1