SẢN PHẨM

Truyền dữ liệu giữa các trạm ở xa thông qua VPN (TELTONIKA)

Hỗ trợ VPN: Ipsec, OpenVPN, L2TP. Điều khiển Router thông qua SMS, Call (tắt mở wifi, reboot, tắt mở gói data….)
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal