SẢN PHẨM

Truyền dữ liệu giữa các trạm ở xa thông qua VPN (TELTONIKA)

Hỗ trợ VPN: Ipsec, OpenVPN, L2TP. Điều khiển Router thông qua SMS, Call (tắt mở wifi, reboot, tắt mở gói data….)
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1