Các bộ đo cầm tay

Các bộ đo cầm tay

Bộ đo nhiệt-ẩm kế cầm tay
DFT-700-M
  DFT-700-M_photo
- Đo cả nhiệt độ và độ ẩm
-10 loại cảm biến độc quyền có thể lựa chọn theo yêu cầu của bạn.
 

 

Bộ đo nhiệt bức xạ cầm tay
  IRT-100 series
IRT-200 series
IRT-300 series
IRT-100_photo IRT-200_photo IRT-300_photo
IRT-100 series IRT-200 series IRT-300 series
  - Palm-sized IRT-100
- IRT-200 series đo cường độ sáng
- IRT-300 đo chiều rộng

 

Bộ đo nhiệt hồng ngoại không thấm nước cầm tay
IRT-500-TE
  - IP67
-Lớp vỏ ngoài kháng khuẩn
- Chống shock
- Phù hợp cho PSC
IRT-500_photo2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1