SẢN PHẨM

Một số thiết bị đo:

Bộ đo nhiệt-ẩm kế cầm tay, Bộ đo nhiệt bức xạ cầm tay, Bộ đo nhiệt hồng ngoại không thấm nước cầm tay

 

Các bộ đo cầm tay Bộ đo nhiệt-ẩm kế cầm tay DFT-700-M   - Đo cả nhiệt độ và độ ẩm-10 loại cảm biến độc quyền có thể lựa chọn theo yêu cầu của bạn.     Bộ đo nhiệt…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1