Bộ ghi dữ liệu (không in ra giấy) GR200

Bộ ghi dữ liệu (không in ra giấy) GR200

- Màn hình hiển thị lớn 5.7".

gr200 front 10 j


- Nhiều chức năng chỉ với 1 phím chạm

gr200 disp bar gragh j   gr200 disp meter j


- Hoạt động đơn giản
Cài đặt và thay đổi từng giá trị có thể dễ dàng thực hiện.

- Card lưu dữ liệu có dung lượng lớn
Dùng thẻ 1GB, có thể ghi dữ liệu khoảng 6 năm

gr200 front angle cf card j


- Nhẹ, nhỏ gọn và có thể mang đi dễ dàng.

gr200 cd front angle j

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1