Các cảm biến trong nhà kín || DSW-100

Các cảm biến trong nhà kín

DSW-100

dsw 100 angle j

- Yếu tố nhiệt độ: RTD Pt100
(DSW-100-TRx, -TRHx)
- Độ ẩm: Loại thay đổi trở kháng bằng tấm polyme mỏng. Loại connector dễ sử dụng, thay thế.
(DSW-100-H, -TxHx)
- Đối với cảm biến nhiệt độ cod ngõ ra là dòng điện, các loại 2 dây có thể kết nối với bộ điều khiển Shinko, giảm chi phí.
(DSW-100-TAx, -TAHx)
- Các cảm biến CO, CO2
(DSW-100-CO, -CO2)

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1