Bộ xử lý tín hiệu

Các bộ xử lý tín hiệu

sa series 1sb seriesSCseries  se series   sf series

- Các tính năng nổi bậc của các bộ xử lý tín hiệu
Nhiều bộ xử lý tín hiệu có thể: hiển thị, thay đổi I/O, dùng 2 channels, 1-input 2-outputs, etc.

- Có 2 kiểu lắp đặt
Plug-in socket và DIN rail.

- Một số đặc tính:

signal

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1