SẢN PHẨM

Có nhiều loại bộ điều khiển tín hiệu. Có màn hình hiển thị, tùy chỉnh I/O, có thể dùng 2 kênh, 1 input 2 output, v.v

Các bộ xử lý tín hiệu       - Các tính năng nổi bậc của các bộ xử lý tín hiệuNhiều bộ xử lý tín hiệu có thể: hiển thị, thay đổi I/O, dùng 2 channels, 1-input 2-outputs, etc. - Có…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1