SẢN PHẨM

Các bộ hiển thị số

- Nhiều ngõ vào 
- Ngõ ra Transmission chuẩn, 3 ngõ ra alarm
- IP66

- Nhiều loại ngõ vàoThermocouple (10 types), RTD (2 types) dòng (2 types) và áp DC (4 types) - Ngõ ra Transmission chuẩn, 3 ngõ ra alarmThời gian chuyển đổi giá trị ngõ vào sang tín hiệu ngõ ra là…
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal