SẢN PHẨM

Các bộ hiển thị số

- Nhiều ngõ vào 
- Ngõ ra Transmission chuẩn, 3 ngõ ra alarm
- IP66

- Nhiều loại ngõ vàoThermocouple (10 types), RTD (2 types) dòng (2 types) và áp DC (4 types) - Ngõ ra Transmission chuẩn, 3 ngõ ra alarmThời gian chuyển đổi giá trị ngõ vào sang tín hiệu ngõ ra là…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1