Bộ điều khiển ON/OFF SERVO hiển thị số

Bộ điều khiển ON/OFF SERVO hiển thị số ACD-15A, ACR-15A

acdr 13a angle 72 2

- Màn hình hiển thị LCD lớn, rõ nét, dễ nhìn

Chia thành nhiều vùng hiển thị như sau:


ACD-15A PV display: 24.0 x 11.0mm (HxW)
SV/MV/TIME display: 14.0 x 7.0mm (HxW)

ACR-15A PV display: 14.0 x 5.4mm (HxW)
SV/MV/TIME display: 10.0 x 4.6mm (HxW)

acd 13a lcd 72 1

- Có thể nhìn thấy được trên màn hình PV khi bộ điều khiển OFF.
Hiển thị OFF

acd 13a disp off 72

- Hiển thị PV

acd 13a disp pv 72

- Ngõ ra MV được hiển thị bằng thanh biểu đồ

acd 13a bar graph 72

- Các mode setting đơn giản 

acd 13a key 72

 3 phím thường sử dụng (Tăng, Giảm, Mode)

- Nhiều hàm chức năng ngõ vào/ ngõ ra.
- Cấp nguồn thông qua cáp USB khi cái đặt thông số
- Cấp độ chống bụi, chống nước: IP66

 

 

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1