Màn hình giao tiếp

Giám sát chặt chẽ hệ thống tự động
Với sự toàn diện của phần cứng và phần mềm cho tất cả các khía cạnh của hoạt động và giám sát

 HMI phoenix1

- Lớp bảo vệ phần cứng chất lượng cao với công nghệ hiện đại
- Khởi động nhanh nhờ vào việc cấu hình sẵn các thiết bị HMIs
- Thích hợp cho các giải pháp mở rộng tự do và máy tính công nghiệp.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1