Các modul điều khiển

Tổng quan hệ thống: Bộ điều khiển phù hợp cho mọi ứng dụng

controller

- Class 100
Nhờ cấu trúc mô đun của chúng, bộ điều khiển Class 100 rất linh hoạt - lý tưởng để tự động hóa các ứng dụng nhỏ và vừa.
- Class 1000
Bộ điều khiển Axiocontrol Class 1000 nhanh, mạnh mẽ và đơn giản. Cùng với các hệ thống I / O Axioline, chúng là trung tâm của một hệ thống tự động hóa hiệu năng cao.
- Class 300
Với bộ điều khiển lớp 300 có khả năng PROFINET, bạn có thể tin cậy cho các ứng dụng phức tạp trung bình.
- Class 3000
Các bộ điều khiển Axiocontrol Class 3000 có công nghệ mạnh mẽ với đặc tính nổi trội của EMC.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1