HMI - dòng NB

Hiển thị màu chất lượng cao với đèn nền LED. Nhiều tính năng

- Màn hình hiển thị tốt nhất

NB 1NB 2
- TFT LCD
- Góc nhìn rộng
- Hơn 65000 màu 
- Lưu trữ tới 120 MB dữ liệu màn hình

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1