HMI - dòng NA

Omron Sysmac HMI cho phép kiểm soát và giám sát nhanh hơn, hiệu quả hơn - và tự nhiên hơn, chủ động hơn giữa người điều khiển và máy. Màn hình rộng: 7, 9, 12 và 15 inch

 

NA 1 NA 2
- Chủ động điều hành/ kết nối giữa các máy
- Thiết kế giao diện dựa trên ứng dụng thực tế và yêu cầu khách hàng 
- Xử lý nhanh

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1