SẢN PHẨM

Có khả năng tương thích mạng và liên kết mạnh mẽ với bộ điều khiển hỗ trợ việc sản xuất máy móc và thiết bị tốt hơn.

Omron Sysmac HMI cho phép kiểm soát và giám sát nhanh hơn, hiệu quả hơn - và tự nhiên hơn, chủ động hơn giữa người điều khiển và máy. Màn hình rộng: 7, 9, 12 và 15 inch
Hiển thị màu chất lượng cao với đèn nền LED. Nhiều tính năng
Hoạt động đơn giản và nổi bậc
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1