Các bộ điều khiển dòng NX, NJ

Ổn định, hiệu suất, mạnh mẽ...Chọn CPU thích hợp nhất cho ứng dụng của bạn.

 NX 4

Đặc tính:
• Chu kỳ nhanh nhất: 125 μs
• 256 trục đồng bộ 
•Điều khiển đồng bộ cho tất cả các thiết bị nối mạng
• Chương trình đa chức năng
• Backup và Restore hệ thống
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1