Bộ điều khiển dòng CP1L

"CP1L-EM" và "CP1L-EL" đều có port Ethernet

 CP1L 1

- Điều khiển vị trí chính xác cao
- Bộ đếm tốc dộ cao
- 6 interrupt input. Xử lý tốc dộ nhanh
- 2 ports giao tiếp RS-232C và RS-485 
- Cài đặt và hieernt hị màn hình LCD. Có thể dùng option Board

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1