Bộ điều khiển dòng CP1H

- Điều khiển vị trí chính xác cao
- Bộ đếm tốc dộ cao

CP1H 1
- 8 ngõ vào interrupt. Xử lý nhanh hơn gần 500 câu lệnh toàn hệ thống
- 2 cổng giao tiếp được tích hợp trên board là RS-232C hoặc RS-485
- Giao tiếp Ethernet
- I/O Analog
- Cài đặt, hiển thị LCD. Có thể dùng option Board

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1