SẢN PHẨM

Bộ điều khiển lập trình hỗ trợ phần mềm dễ sử dụng, lập trình linh hoạt cho các ứng dụng từ thiết bị nhỏ cho đến dây chuyền sản xuất lớn.

Ổn định, hiệu suất, mạnh mẽ...Chọn CPU thích hợp nhất cho ứng dụng của bạn.
- Điều khiển vị trí chính xác cao- Bộ đếm tốc dộ cao
"CP1L-EM" và "CP1L-EL" đều có port Ethernet
CP1E tiết kiệm chi phí, tăng cường khả năng mở rộng kết nối analog và điều khiển nhiệt độ
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1