Optocoupler - pluggable, 24 VDC/6 A, tần số chuyển mạch lên tới 500 Hz

autocoupler 1


Khách hàng của bạn có thường xuyên thay relay vì bị mòn tiếp điểm hay không?

Ngay cả với một tần số chuyển mạch chỉ 0,5 Hz (220 ngày/2 ca) thì relay phải được thay thế khoảng 10 lần mỗi năm, tùy thuộc vào tải.

Đối với Optocouplers không bị ăn mòn cho dù họat động ở tần số cao!

Optocoupler mới MIRO 6.2 pluggable 24 VDC/6 A (Art. 3000-32512-2100040) đã có mặt trên thị trường!

- Dòng chuyển mạch cao lên tới 6A
- Tần số chuyển mạch cao lên tới 500Hz
- Không cần điện áp hoạt động ở ngõ ra
- Hoàn toàn có thể thay thế relay 24 VDC (n/o contact)!
- Tích hợp LED và Label
- Kết nối Push-In nhanh chóng.
Optocoupler này có thể được cắm trực tiếp vào đế hoặc hàn trực tiếp trên board điều khiển.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1