Bộ phân phối nguồn thông minh

Bộ chia nguồn thông minh

 mico fuse stagemico fuse gallery 1

MICO Fuse dùng để chia nguồn sử dụng cho các thiết bị dùng nguồn 24VDC, an toàn cho thiết bị đầu cuối với cầu chì bảo vệ nằm bên trong.

- 8 kênh đầu ra ở mặt trước.
- Nguồn cung cấp chung cho tất cả các kênh
- Ít dây kết nối
- Tùy chọn ghi nhãn khác nhau
- Dòng tổng lên đến 40A

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1