EXACT12 - 4 cực cắm M12

4 cực cắm M12 riêng biệt
Loại PNP, Thiết bị đầu cuối là vít cắm

 EXACT12

Vỏ bọc bằng nhựa chống chịu tốt đối với hóa chất và các loại dầu.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1