Cube67 | Hệ thống modul Profibus

Cube67 | Hệ thống modul Profibus

cube67 stagecube67 gallery 3 bb3d3beec3

 

- Kết nối với cảm biến và cơ cấu truyền động một cách hiệu quả nhất.
- Cube67 là một trong những hệ thống profibus thành công nhất của Murrelektronik. Nó có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
- Chỉ cần một sợi cáp kết nối duy nhất để truyền cả nguồn và dữ liệu từ một bus node đơn lẻ đến các modul được kết nối một cách dễ dàng.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1