Cube67 DIGA - Thiết bị chuẩn đoán lỗi các trạm fieldbus

CUBE67 DIGA (Diagnostic Gateway)
Cube67 DIGA (Diagnostic Gateway) chỉ cần Plug and Play là có thể trực tiếp truy cập dữ liệu hệ thống thông qua ethernet

 hinh5 cube

 - Kiểm tra hệ thống dễ dàng mà không cần can thiệp chương trình

hinh 1 cube

- Đưa ra hướng khắc phục nhanh nhất có thể khi xãy ra lỗi
- Văn bản hoá các thông báo lỗi và việc đặt tên mô-đun
- Dễ dàng xem tổng quan hệ thống thông qua một trang giao diện

hinh2 cube

hinh6 cube

 

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1