Nút nhấn tắt khẩn cấp

HỆ THỐNG KẾT NỐI AN TOÀN
ĐẦU KẾT NỐI M12

Emergency stop1

E-Stop 72 2NC M12(4)
với đầu kết nối M12
4-cực
2 NC (positively-opening)

55550 SABI mittel        69000 KOBE mittel

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1