Murrelektronik || LED machine - đèn chiếu sáng trong tủ điện, nhỏ gọn

1. Modlight illumix Slim Line
▪ Điện áp hoạt động 24VDC
▪ Công suất đèn có nhiều loại để lựa chọn: 4W, 8W, 16W, 24W, 32W
▪ Góc chiếu sáng >120°
▪ Cấp độ bảo về IP54

hinh1 mod

Biểu đồ độ sáng:

hinh1 1

2. Modlight Illumix Classic Line
▪ Công suất đèn: 6W, 12W, 18W, 24W
▪ IP67

hinh3 mod

Biểu đồ độ sáng:

hinh3 1
3. Đèn LED machine với lớp bảo vệ IP69K

4000 75827 1315000 zoom

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1