Bộ chuyển đổi analog - IO-Link

Bộ chuyển đổi analog - IO-Link của Murrelektronik có thể được sử dụng để kết nối từ IO-Link master đến các cảm biến analog và actuator một cách dễ dàng.

hinh1 Link

Đặc điểm:
Cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và tiết kiệm nhất trong các ứng dụng IO-Link là sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang giao thức IO-Link của Murrelektronik. Điều này cho phép IO-Link master có thể kết nối với nhiều loại thiết bị analog.

hinh5 link
Các kiểu lắp đặt của bộ chuyển đổi analog - IO-Link ở ngoài site
Lắp đặt trực tiếp lên cảm biến

hinh2 link

Lắp đặt giữa IO-Link master và cảm biến

hinh3 link

Lắp đặt trực tiếp lên IO-Link master

hinh4 link

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1