SẢN PHẨM

Tụ bù cosØ, hệ thống tụ bù cosØ

Tụ bù cosØ: Công ty chúng tôi chuyên tập trung cung cấp tụ bù từ Hãng Iskra ( Made in Iskra Slovenia, EU):- Tụ bù hạ thế: 200…800V, 5…60kVar, Heavy duty > 150,000 hours- Tụ bù trung thế: 1.0 ……
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal