SẢN PHẨM

Tụ bù cosØ, hệ thống tụ bù cosØ

Tụ bù cosØ: Công ty chúng tôi chuyên tập trung cung cấp tụ bù từ Hãng Iskra ( Made in Iskra Slovenia, EU):- Tụ bù hạ thế: 200…800V, 5…60kVar, Heavy duty > 150,000 hours- Tụ bù trung thế: 1.0 ……
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1