KEL-DPZ tròn

KEL-DPZ tròn

Tấm đệm cáp tròn nhỏ, gọn với mật độ nén cáp cao và cấp độ bảo vệ lên đến IP68. Kích thước từ M32 đến M63.

cable entry plate3

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1