KVT-W90

KVT-W90
Các nắp đệm KVT-W90 được sử dụng để chèn và niêm trước đầu cáp và ống dẫn ở một góc 90 °.

cable gland2

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1