SẢN PHẨM

Bằng cách sử dụng 2 nữa nắp đệm icotek ở gần cuối đầu cáp hoặc bao toàn bộ cáp với đường kính 2 đến 35 mm có thể được lắp đặt nhanh chóng vào tủ điện hoặc máy móc.

KVT 80 Nắp đệm cáp với đầu nối tròn lớn có đường kính ên đến 80 mm.
KVT-W90Các nắp đệm KVT-W90 được sử dụng để chèn và niêm trước đầu cáp và ống dẫn ở một góc 90 °.
KVTNắp đệm trước đầu sợi cáp với kích thước M20 đến M63.
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1