SẢN PHẨM

Đối với việc đo lường và điều khiển thiết bị với yêu cầu an toàn ngày càng cao. EMI có thể che chắn và nối đất là rất quan trọng.

Lá kẹp cáp tín hiệu cho module EMC kẹp dây tín hiệu trên các module phân cấp của nhiều nhà sản xuất. Có tích hợp giảm căng.
Lá kẹp chắn cáp, có thể cắm đượcEMC kẹp cáp với việc gắn móc nhọn để kẹp vào các cạnh kim loại. Có hoặc không có tích hợp giảm căng.
Kẹp cáp gắn DIN-rail Kẹp EMC cho phép gắn trên DIN rail 35mm hình H. Có hoặc không có giảm căng tích hợp.
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1