SẢN PHẨM

Người dùng có thể nhanh chóng lắp đặt các tấm giảm độ căng cáp của icotek theo tiêu chuẩn EN 62.444.

DH Ống lót có khoảng cách cho phép gắn nhiều tấm giảm căng làm tăng mật độ cáp. Thích hợp cho ZL, ZL-AB và tấm ZL-MS.
KZLTấm giảm độ căng và định tuyến cáp cho phép lắp đặt trên DIN-rail  35mm hình H hoặc 30mm hình C.
ZLTấm đệm giảm độ căng thẳng an toàn và định tuyến cáp. Lắp bằng ốc vít.
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1