SẢN PHẨM

Để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ và các khu vực nguy hiểm, icotek cung cấp nhiều thành phần đầu vào cáp với chứng nhận ATEX.

KEL-FL ATEX Là khung đầu vào cáp dùng cho loại cáp phẳng cũng như cáp tròn đúc sẵn.
KEL ATEX Khung chia cáp với chứng nhận của ATEX là thiết bị đầu cuối với IP54.
KEL-ER ATEX Khung chia cáp đầu vào với chứng nhận của ATEX là thiết bị trước đầu cuối cáp có IP65.
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1