Bộ chuyển đổi giao thức NT-151

Chuyển Real-Time Ethernet Slave sang Real-Time Ethernet Master
NT 151-RE-RE/+ML

netTap151 1


- Kết nối linh hoạt PROFINET, EtherCAT, Sercos and EtherNet/IP
- Đầy đủ tính năng cho mạng chủ và thứ cấp
- Chuyển đổi dữ liệu giữa các I/O thấp hơn 10ms
- Thay thế thiết bị trong vài giây bằng cách load lại thẻ nhớ trước đó.
- Chuẩn đoán lỗi và cấu hình port bằng USB

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1