Bộ chuyển đổi giao thức - NT 100

NT 100-DP-DP
Chuyển đổi PROFIBUS DP Master sang PROFIBUS DP Slave
Phù hợp cho các yêu cầu chuyển đổi cao

NT100
- Tích hợp mạng PROFIBUS con trực thuộc trunk in PROFIBUS
- Master cho 125 slave PROFIBUS
- Thời gian chuyển đổi dữ liệu nhỏ hơn 10 ms
- Thay thế thiết bị trong vài giây thông qua card bộ nhớ
- Có thể tải firmware 
- Dùng USB để chuẩn đoán và cấu hình port

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1