SẢN PHẨM

Các module giao tiếp...

Can 400, communication module Đặc tính:• Layer 2, 11 bit và 29 bit (CAN 2.0 A / B)• DIP switch cho việc định địa chỉ + tốc độ truyền• Giao diện USB cho việc cài đặt thông số và chẩn…
DP/CAN Coupler Layer 2 Đặc tính: • Tốc độ truyền của CAN lên đến 1 Mbps • PROFIBUS-DP lên đến 12 Mbps• Cài đặt địa chỉ thông qua switch DP• Cấu hình đơn giản thông qua file GSD• CAN 2.0…
2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal