SẢN PHẨM

Các phụ kiện cho PLC S7

DEA 300, module input/output số.  
Memory Cards Thẻ nhớ từ Systeme GmbH Helmholz được thiết kế để sử dụng trong module CPU CPU 412 CPU 417.Chúng tôi đã có thể đạt được các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu và một tỷ lệ giá rất…
Memory cards for the 1200/1500 series Các thẻ nhớ thích hợp dùng cho S7-1200/ S7-1500 của Siemens AG.Có nhiều loại thẻ với dung lượng như sau:4 MB, 12 MB, 24 MB, 256 MB and 2 GB.
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1