SẢN PHẨM

Ethernet, Wlan, USB, OPC.

NETLink® WLAN, PROFIBUS Ethernet WLAN gateway Các NETLink® WLAN là một Gateway Ethernet có chức năng tích hợp WLAN. Để thay thế cho các ổ cắm RJ45, các "Ad-hoc" hoặc "cơ sở hạ tầng" cần thiết có thể được đặt…
OPC server   Truy cập nhanh chóng tới dữ liệu S7 / S5 với cấu hình máy tính 32/64-bitTrong máy chủ S7 / S5 OPC từ phiên bản 4.10, số lượng các hệ điều hành hỗ trợ đã được mở…
NETLink® USB Compact, mini PROFIBUS USB gateway Các NETLink® USB với thiết kế nhỏ gọn kết hợp sự linh hoạt có những ưu điểm của plug and play. Nó có thể được tích hợp trên mỗi giao diện MPI/PROFIBUS của đường…
NETLink PRO Compact, PROFIBUS Ethernet gateway Các NETLink® PRO nhỏ gọn kết hợp linh hoạt với thiết kế nhỏ gọn. Điện được cung cấp cho các NETLink® thông qua CPU của thiết bị tự động hóa trong hoặc bên ngoài…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1