SẢN PHẨM

Bộ chuyển đổi giao tiếp...

SSW7, MPI programming adapter Đặc tính: • Có thể lập trình• Tốc độ truyền lên đến 115 kbps• MPI lên đến 187.5 kbps• Nguồn cấp từ adapter hoặc 24V ngoài.
SSW7-USB, MPI programming adapter USB Đặc tính: • Lập trình trực tiếp thông qua USB• MPI lên đến 187,5 kbps• Nguồn cấp thông qua cổng USB• Cổng COM ảo cho nhiều ứng dụng khác
SSW5/USB, S5 USB programming Cable Các cáp lập trình SSW5/USB cho phép kết nối giữa các máy tính hoặc laptop thông qua cổng USB đến PLC S5.Một cổng COM ảo đặc biệt cho phép việc sử dụng các công cụ…
SSW5/LAN, S5 Ethernet converter Đặc tính: • Chuyển chương trình S5 qua giao thức TCP / IP• Cổng COM ảo cho tất cả các công cụ vận hành chung• Nguồn cung cấp từ CPU hoặc bên ngoài 24 V• Phù…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1