SẢN PHẨM

 Teleservice/IT Infrastructure

REX 100, Ethernet Router - Router công nghiệp REX 100 ra đời với thiết kế nhỏ gọn. Tuy vậy, nó cung cấp tất cả các tính năng hiện đại cho các giải pháp giám sát bảo trì từ xa.- Bất…
WALL IE, là một tường lửa và cầu Ethernet công nghiệp mới, giúp việc tích hợp mạng lưới các thiết bị máy móc của bạn vào một mạng lưới sản xuất có cấp độ bảo vệ cao hơn một cách…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1